HOME | ZWEMMEN ABC | SURVIVAL | BABY/PUPPYZWEMMEN | AQUASPORT | PRIJZEN | OPENINGSTIJDEN | CONTACT | OVERIGEProtocol verantwoord zwemmen Heerenveen

Regels voor zwemmersdiploma zwemmen heerenveen

• Houd de door het RIVM voorgeschreven afstanden aan. Dit is 1,5 meter voor personen ouder dan 12 jaar;
• Kom alleen op de vooraf besproken tijden;
• Kom alleen of kom met personen uit jouw huishouden;
• Kom met persoonlijk vervoer: zoals te voet, met de fiets of auto;
• Kom niet eerder dan 5 minuten voor de afgesproken starttijd naar de sportschool;
• Volg altijd de aanwijzingen van de aanwezige medewerkers op;
• Ga voorafgaand aan het zwembadbezoek thuis naar het toilet;
• Trek thuis je badkleding aan. In de kleedkamer hoef je als zwemmer alleen de ‘overkleding’ uit te trekken en in een meegenomen sporttas mee te nemen naar een aangewezen plek, inclusief schoenen. Na het zwemmen kan je jezelf omkleden in de daartoe aangewezen ruimtes;
• Beperk de aanrakingen met deuren, hekken, bankjes e.d. tot het noodzakelijke minimum;
• Douche thuis voor en na het zwemmen;
• Verlaat direct na het zwemmen de sportschool zo spoedig mogelijk via de route naar de aangewezen uitgang.

Gebruik materialen en hygiëne:

• Bij de entree van de badinrichting staat desinfectiemiddel, waar bezoekers op worden gewezen en verzocht de handen voor betreden te desinfecteren. Ook op andere strategische plekken is desinfectiemiddel beschikbaar;
• Er wordt zo min mogelijk gebruik gemaakt van (speel- en drijf-) materialen;
• Het gebruik van materialen wordt zoveel mogelijk beperkt tot 1 persoon;
• Binnen de zwembaden zijn verschillende goedwerkende schoonmaak- en reinigingsprotocollen in gebruik. Deze worden strikt nageleefd en daar waar noodzakelijk geïntensiveerd. Met name desinfectie van oppervlakten en materialen krijgt extra aandacht conform richtlijnen.

Veiligheid en hygiëneregels voor iedereen (op basis van Richtlijnen RIVM):

• Blijf thuis als je de afgelopen 24 uur een van de volgende (ook milde!) symptomen hebt: neusverkoudheid, hoesten, benauwdheid of koorts;
• Blijf thuis als iemand in jouw huishouden koorts (vanaf 38°C) en/of benauwdheidsklachten heeft. Als iedereen 24 uur geen klachten heeft, mag je weer sporten en naar buiten;
• Blijf thuis als iemand in jouw huishouden positief getest is op het nieuwe coronavirus (COVID-19). Omdat je tot 14 dagen na het laatste contact met deze persoon nog ziek kunt worden, moet je thuis blijven tot 14 dagen na het laatste contact waarop deze persoon nog besmettelijk was (volg hierin het advies van de GGD);
• Blijf thuis als je het nieuwe coronavirus hebt gehad (vastgesteld met een laboratoriumtest) en dit in de afgelopen 7 dagen is vastgesteld;
• Blijft thuis als je in thuisisolatie bent omdat je direct contact hebt gehad met iemand waarbij het nieuwe coronavirus is vastgesteld;
• Ga direct naar huis wanneer er tijdens de sportactiviteit klachten ontstaan zoals: neusverkoudheid, hoesten, benauwdheid of koorts;
• Houd 1,5 meter afstand van iedere andere persoon buiten jouw huishouden (uitzondering voor kinderen tot en met 12 jaar onderling);
• Hoest en nies in je elleboog en gebruik papieren zakdoekjes. Binnen een zwembad is het gebruik van papieren zakdoekjes niet altijd mogelijk. Was in dat geval handen en armen direct na het hoesten of niezen met water en zeep.;
• Ga voordat je van huis vertrekt, thuis naar het toilet;
• Doe thuis je zwemkleding aan onder je gewone kleding;
• Was voorafgaand aan het zwembadbezoek je handen met water en zeep, minimaal 20 seconden;
• Was de handen met water en zeep als je handen mogelijk besmet zijn: na het aanraken van objecten waar veel mensen aanzitten (deurknoppen, pinapparaten, afstandsbediening, etc.); na een toiletbezoek; na hoesten, niezen in de handen; na het snuiten van de neus;
• Vermijd het aanraken van je gezicht;
• Schud geen handen.
• Betaal met pin of contactloos (pin of mobiel);
• Beperk gebruik van ruimten in de sportschool waar je niet noodzakelijk hoeft te zijn;

Protocol verantwoord zwemmen Heerenveen

Op Maandag 18 Mei zijn we weer met de zwemlessen gestart. Dit wordt gedaan onder strikte en verantwoorde voorwaarden opgesteld in het protocol verantwoord zwemmen. Het is van belang dat iedereen zich hier aan houdt, zodat er weer op een veilige manier gezwommen kan worden. De maatregelen gelden in eerste instantie tot 16 Augustus. Daarna wordt gekeken hoe de situatie ervoor staat en of maatregelen aangepast moeten/mogen worden.

• De huidige zwemtijden vervallen. Er is een online systeem (www.lesreserveren.nl) waarin u zelf lessen kunt reserveren. Dit houden wij aan tot na de zomervakantie 16 Augustus 2020. Dan wordt er weer gezwommen op de vaste dagen en tijden.
Het kan zijn dat u tijdelijk een andere zweminstructeur heeft.

Algemene regels:
• Kom niet eerder dan 5 minuten voor dat de les begint binnen in de zwemschool.
• Per kind is de aanwezigheid van één ouder/verzorger toegestaan;
• Bij aankomst in het zwembad dienen de zwemmers de badkleding al aan te hebben onder de gewone kleding.
• Omkleden vòòr het zwemmen kan in de normale kleedkamers. De kleren moeten in een (sport)tas bewaard worden. De ouder/verzorger brengt de tas met kleding achter bij ons in de gymzaal, waar het in desbetreffende vakken bewaard blijft. In de gymzaal kleden de kinderen zich na het zwemmen om (dus niet meer in de normale kleedkamer!).
Er is een kleedruimte gecreëerd voor jongens en meisjes.
• Kinderen wachten in de hal tot de les begint en de ouders gaan naar buiten.
2 minuten voor dat de les is afgelopen kunt u naar binnen gaan en uw kind opwachten in de hal.
• U komt het gebouw binnen via de hoofdingang, maar het gebouw wordt altijd verlaten via de gymzaal.
• Wij willen dat niemand in de zwemschool blijft wachten maar direct naar buiten gaat. Kan dat echt niet anders dan zijn er een aantal aangewezen plaatsen waar u kunt wachten. 
• We verzoeken u dringend om kinderen die niet goed het water durven te betreden, of angst voelen om zelfstandig te zwemmen nog niet te laten beginnen aan de zwemles. We willen zo veel mogelijk voorkomen dat de 1,5m afstand niet bewaard kan blijven.
• Volg altijd de aanwijzingen van de aanwezige medewerkers op.

Instructeurs
1. Alle grote groepen (A 2 x per week, B, en C). De instructeurs gaan bij voorkeur niet mee in het water. Zij geven les vanaf de kant.
2. De kleine groepen (A 1 x per week) hebben één instructeur die mee gaat in het water waarbij de instructeur 1,5m afstand houdt tot de kinderen. Alleen bij noodzaak zal de instructeur ingrijpen.

Douche en toiletgebruik:
1. Bezoekers/zwemmers worden verzocht om thuis naar het toilet te gaan;
2. Toiletbezoek in de sportschool/zwembad dient tot een minimum beperkt te worden. Toiletten worden regelmatig schoongemaakt;
3. Zwemmers wordt gevraagd thuis te douchen voor en eventueel na zwembadbezoek.

Routing en aanmelden:
1. De routing zal duidelijk aangegeven staan in de sportschool.
2. De ingang van de sportschool is vanaf nu alleen om binnen te komen. Omkleden voor het zwemmen kan in de normale kleedkamer. De kleding wordt bewaard in een (sport)tas en deze wordt in de betreffende vakken in de gymzaal neergelegd. Ouders/verzorgers worden verzocht om buiten te wachten tot einde zwemles. Men kan dan weer door de ingang (2 min. voor dat de les stopt) naar binnen om uw kind weer aan te kleden.
3. Er zijn in de gymzaal kleedruimtes gecreëerd voor jongens en meisjes. Deze gymzaal word gebruikt voor de kinderen die gezwommen hebben en weer gaan aankleden. 
4. Om ervoor te zorgen dat bezoekers elkaar niet of zo min mogelijk kruisen wordt de sportschool na afloop van het zwemmen verlaten via de gymzaal. Iedereen wordt verzocht om na het zwemmen zo spoedig mogelijk de sportschool te verlaten. Ouders en kinderen gebruiken de uitgang van de gymzaal. Niemand mag meer door de hoofduitgang naar buiten.
5. Er wordt een systeem gehanteerd die ervoor zorgt dat er niet meer mensen dan toegestaan aanwezig zijn.

Regels voor ouders
1. Komt u uw kind na de les ophalen dan gaat u via de hoofdingang naar binnen, u wacht in de hal, gymzaal of u wacht buiten op uw kind;
2. Wij hebben het liefst dat niemand in de zwemschool blijft wachten maar direct naar buiten gaat. Kan dat echt niet anders dan zijn er een aantal aangewezen plaatsen waar u kunt wachten. 
3. Bij binnenkomst wacht u altijd 1,5 meter achter u voorganger;
4. Het liefst hebben wij dat uw kind alleen naar binnen gaat, maar per kind is de aanwezigheid van één ouder/verzorger toegestaan;
5. Ouders/verzorgers dragen zelf zorg voor een persoonlijke aankleedkussenhoes om op de aanwezige aankleedkussens te gebruiken;
6. De aankleedkussens worden voor en na gebruik gedesinfecteerd;
7. Ouders/verzorgers dragen zelf de verantwoordelijkheid dat baby’s en nog niet zindelijke kinderen zwemluiers dragen, waarbij de stretch van het zwembroekje goed aansluit op het lichaam van het kind;
8. De afstand tussen ouder/verzorger en eigen kind kent geen afstandsbeperking;
9. Bij binnekomst kunt u uw handen desinfecteren.


 

SPORTSCHOOL EBERT - JAN MANKESLAAN 35 - 8442 HL - HEERENVEEN - TELEFOON: 0513 610066